Kontakt

FILM EUROPE Media Company

FILM EUROPE, s.r.o.
IČ: 289 22 921
V Jámě 699/1
110 00 Praha, Česká republika
Tel.: +420 222 521 257

FILM EUROPE s.r.o.
IČ: 359 34 271
Matúškova 10
83101 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421 2 54650824

Email: info@filmeurope.eu

www.filmeurope.eu
www.filmeuropechannel.eu

Tomáš Žondra, Sales Director
tomas.zondra@filmeurope.eu
+420 606 761 587
+421 911 712 411

FILM EUROPE, s.r.o.,  IČ: 289 22 921, V Jámě 699/1, 110 00 Praha je držitelem licenceFilm Europe Channel vydané RRTV. Dle. Zákona č.231/2001 Sb., §32, ods.7, písmene c) tímto divákům sdělujeme, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – RRTV.